Eco vergaderen

  • 01 May 2017
  • Leestijd: 4 min

De Groene Sleutel
De Groene Sleutel is een internationaal kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan 'venues' die gecontroleerde en duurzame acties ondernemen om milieuvriendelijker te werk te gaan. Het betreft een eco-label dat wordt uitgereikt aan hotels, vakantiedorpen, jeugdherbergen, campings en toeristische attracties die bijdragen tot duurzaam toerisme en het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Sinds 2011 zet Toerisme Vlaanderen zich in om congres- en vergaderlocaties te erkennen voor hun milieuvriendelijke inspanningen met een Groene Sleutel. De vergaderlocaties die in 2012 een Groene Sleutel ontvingen zijn Botel Ophoven, Park Inn by Radisson Leuven, Kasteelhoeve Wange, Faculty Club, The Outsider Coast, Artexis and Vakantiecentrum De Ceder.

Het doel van de Groene Sleutel is om de opvattingen en werkmethodes die gehanteerd worden in de 'hospitality sector' te veraderen tot een meer ecologische aanpak. Het heeft als doel bedrijven, gasten, overheden en  lokale gemeenschappen er toe aan te zetten hun verantwoordelijkheid op te nemen en zo het milieu te beschermen.

De Groene Sleutel hanteert een aantal gestandaardiseerde internationale criteria die voor elk land gelden. Deze criteria worden verder verfijnd en aangepast aan de plaatselijke wetgeving, infrastructuur en cultuur. Het label wordt vrijwillig aangevraagd en wordt toegekend voor de periode van één jaar. Gedurende dat jaar worden er controles uitgevoerd om te verzekeren dat de standaarden van het label worden nageleefd en de criteria worden tegemoet gekomen. Deze controles worden georganiseerd door Toerisme Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu. 

Om een Groene Sleutel te bekomen moeten de congrescentra en vergaderlocaties een groot aantal criteria naleven. Wanneer u dus een congres plant in een 'venue' dat over een Groene Sleutel beschikt, kunt u er van op aan dat uw evenement milieuvriendelijk zal zijn.

Reageer